Eric Faassen, portefeuillehouder arbeidsmarkt en onderwijs bij MRDH

Bijdrage uit Nationaal Groeifonds vormt unieke kans voor opschaling campussen in de regio

 

 

Bijdrage uit het Nationaal Groeifonds voor mbo- hbo campussen in regio

Dat is mooi nieuws! Deze bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds betekent een enorme opschaling van zowel de campussen in onze regio als voor de regionale economie. Nu kunnen we verder stappen zetten om mbo- en hbo- studenten op te leiden voor het mkb van nu en de toekomst.  Op de campussen werken onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk aan innovaties en het opleiden van studenten en bestaand personeel. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ondersteunt de samenwerkingsverbanden bij hun aanvraag en investeerde eerder al in verschillende campusinitiatieven. Eric Faassen, wethouder in Capelle aan den IJssel en portefeuillehouder arbeidsmarkt en onderwijs bij MRDH: ‘Een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds betekent een enorm opschalingspotentieel, zowel voor de campussen als voor de regionale economie.’

In 2022 werd vanuit het Nationaal Groeifonds € 210 miljoen toegekend aan Katapult, een landelijk samenwerkingsnetwerk van onderwijs en bedrijfsleven. Het geld is bedoeld voor het project Opschaling van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs. Binnen dit project zijn drie samenwerkingsverbanden van mbo- en hbo-campussen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag voorgeselecteerd voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifondsbudget.

Vestigingsklimaat versterken 

In totaal kunnen de drie samenwerkingsverbanden via het Nationaal Groeifonds maximaal € 20,4 miljoen financiering binnenhalen. ‘Een enorm bedrag’, benadrukt Faassen. ‘Als het lukt, draagt dit bij aan het waarmaken van onze doelstelling om het vestigingsklimaat van de regio nóg meer te versterken. Campussen zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Ze vormen de ideale aanpak voor de huidige mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt, jagen innovatie aan en dragen bij aan duurzame arbeidsparticipatie in de regio, onder andere met de Leven Lang Ontwikkelen-initiatieven. Daarmee is campusontwikkeling van grote economische waarde.’

portret eric faassen

Eric Faassen, wethouder in Capelle aan den IJssel en portefeuillehouder arbeidsmarkt en onderwijs bij MRDH

Snel veranderende economie

‘Met mbo- en hbo-campussen kunnen we gezamenlijk grote stappen zetten om voldoende mensen op te leiden voor het mkb van nu en de toekomst’, vervolgt Faassen. Die stappen zijn volgens hem hard nodig in de snel veranderende economie, met onder meer de uitdagingen op het gebied van IT, de energietransitie en digitalisering. ‘Ondernemers zijn afhankelijk van goed opgeleide mensen met actuele kennis en vaardigheden. Als zij het onderwijs meer opzoeken, krijgen studenten, werkenden en zij-instromers de kans om die skills in de praktijk te leren en kunnen kennisinstellingen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Campussen maken die samenwerking mogelijk. Daarmee zorgen ze ervoor dat zowel bestaand als nieuw personeel een waardevolle bijdrage blijft leveren aan de arbeidsmarkt van de toekomst.’

MRDH vergroot kans op toekenning

Om de kans op een toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds te vergroten, ondersteunde MRDH de campussamenwerkingen enerzijds door te helpen met het schrijven van de projectaanvraag, anderzijds door de campussen via projectbijdragen te versterken. ‘Ieder samenwerkingsverband bestaat uit de triple helix: onderwijs, overheid en bedrijfsleven’, licht Faassen toe. ‘Dat is een voorwaarde voor de aanvraag, net als de eis om een samenwerkingsverband te vormen.’ Een mooie manier van samenwerken, vindt de wethouder. ‘Het Groeifonds stimuleert de campussen om elkaar op te zoeken, wat de kans vergroot op het behalen van gemeenschappelijke doelen. Het gezegde is niet voor niets: alleen ga je sneller, samen kom je verder

Investeringen MRDH als vliegwiel

Met de support bij de aanvraag en eerdere investeringen hoopt MRDH een voorbeeld te geven aan andere investeerders en zo een vliegwieleffect te creëren voor verdere campusontwikkeling. Daarnaast blijft MRDH investeren in de bestaande campussen, onder meer door nieuwe doelgroepen te verkennen en aan te trekken, en regelmatig campusnetwerkbijeenkomsten te organiseren. ‘Op die manier laten we de campussen onderling kennis uitwisselen en verstevigen we het contact met het mkb in de regio’, besluit Faassen. ‘Daarmee dragen we bij aan een veerkrachtige regionale arbeidsmarkt. Een toekenning uit het Nationaal Groeifonds zou die bijdrage vermenigvuldigen.’ 

Op 17 juli 2023 wordt bekendgemaakt welke campussamenwerkingen een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds ontvangen. Lees hier meer over de campussen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Deze drie samenwerkingsverbanden in de metropoolregio ontvangen een bijdrage ontvangen uit het Nationaal Groeifonds.De metropoolregio telt in totaal veertien mbo- en hbo-campussen waaraan MRDH heeft bijgedragen. Hier werken bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden samen aan innovaties voor maatschappelijke opgaven. Voor de aanvraag hebben verschillende campussen zich verenigd in drie verbanden, elk met een eigen focus:

•    IT verband Zuid-Holland wil het tekort aan ICT’ers in het mkb terugdringen. Het samenwerkingsverband bestaat onder meer uit de campussen The Hague Security Delta, Dutch Innovation Factory in Zoetermeer en IT Campus Rotterdam.

•    Greenport Horti Campus gaat aan de slag met het thema digitalisering van de tuinbouw. Het samenwerkingsverband bestaat uit World Horti Center in Westland, Horti Science Park in Lansingerland en Dutch Fresh Port in Barendrecht.

•    PEOPLE - Power to Energy Transition and Organizing Port Learning Experiences zet zich in voor de energietransitie in de haven, met onder meer het Energietransitielab in Rotterdam en de Green Technology Campus in Voorne aan Zee.

collage campus