Campusontwikkeling versnellen

Campusontwikkeling

Stimuleren veerkrachtige arbeidsmarkt 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) versnelt met cofinanciering de vorming van mbo- en hbo-campussen. Daarmee draagt MRDH bij aan een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het stimuleren van een veerkrachtige arbeidsmarkt in de regio. In de periode 2018-2022 ondersteunde de MRDH vanuit de projectbijdrageregeling in totaal 14 mbo- en hbo- campusinitiatieven. 

Talent van de toekomst opleiden

De mbo- en hbo-campussen leveren met opleidingen, toegepast onderzoek en innovatie een goede bijdrage aan de uitdagingen op het gebied van IT, cybersecurity en digitalisering, smart industry high tech, haven in transitie, feeding en greening en energietransitie.  Want onze economie verandert in raptempo. Bedrijven innoveren en ontwikkelen nieuwe technieken. Ze hebben goed opgeleide mensen nodig. Maar waar vinden ze mensen met  de juiste kennis en vaardigheden? Waar kunnen studenten die nieuwe kennis en vaardigheden leren? Hoe kunnen mensen die nu aan de kant zitten, omdat ze de juiste kennis en vaardigheden missen, weer aan de slag? Hoe kun je het onderwijs beter aan laten sluiten op de arbeidsmarkt? Het antwoord daarop is: een mbo- en hbo-campus. Op deze campussen werken studenten en bedrijven samen aan innovaties in belangrijke sectoren in de regio.

Onderwijs en bedrijfsleven op één plek

Het type campus waarover het hier gaat, is een fysieke plek waar onderwijs en bedrijven samenkomen rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld de energietransitie in de tuinbouw of ICT. Deze campussen zijn gericht op mbo- en hbo-studenten: 74% van het totaal aantal studenten in de regio is mbo- en hbo-student en zij zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de banen in deze regio. Deze groep studenten is dus van groot belang voor de ontwikkeling van onze regionale economie. Een mbo- en hbo-campus is de plek waar deze talenten van de toekomst samenwerken met het bedrijfsleven om te komen tot innovaties en transities.

Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken hier samen aan een betere aansluiting van de opleidingen op de nieuwe arbeidsmarkt en daarmee aan het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid. Interactie tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zorgt ook voor eigentijdse onderwijsprogramma’s met toekomst. Studenten én medewerkers delen kennis en ervaring. Studenten gaan zo met meer praktische kennis en vaardigheden aan de slag in het regionale bedrijfsleven. Als bedrijfsleven en kennisinstellingen nog meer verbinding zoeken zal dat de impact van campussen vergroten. Zo maken zij de regio klaar voor de toekomst en dragen bij aan de regionale economie.