Minister Robbert Dijkgraaf

Onder de indruk van samenwerking mbo- en hbo- studenten bij innovatie

Minister Robbert Dijkgraaf bezoekt World Horti Centre

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bracht maandag 18 september, op uitnodiging van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een bezoek aan World Horti Center (WHC) in Naaldwijk. Onderwijsinstellingen,  waaronder MBO Westland en Hogeschool Inholland,  bieden hier in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven opleidingen aan om studenten op te leiden voor de toekomstige arbeidsmarkt. De minister gaf aan erg onder de indruk te  zijn van de innovaties in tuinbouwtechnologie en de samenwerking daarbij tussen mbo- en hbo-studenten. 

Op deze campus wordt uitvoering gegeven aan de drie prioriteiten van minister Dijkgraaf voor het mbo: het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, inclusief stages, en het verbeteren van onderwijskwaliteit, ook via onderzoek en innovatie. Tevens is de campus hét voorbeeld van de ambitie voor het hbo: regionale kennisontwikkeling waarin onderwijs en praktijkgericht onderzoek elkaar versterken.

Tijdens een rondleiding langs onder andere de all-climate kas en het mechatronicalokaal sprak de minister met mbo- en hbo-studenten over de toegevoegde waarde van deze unieke campus. Daarnaast ontmoette de minister docenten, practoren en ondernemers die betrokken zijn bij deze campus. Het werkbezoek van minister Dijkgraaf onderstreept het belang van een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Minister Dijkgraaf in kas in gesprek met studenten

Dijkgraaf: “Erg mooi om de innovatie in tuinbouwtechnologie te zien en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, maar zeker ook hoe  mbo- en hbo-studenten daarbij samenwerken.  Ook sprak ik met studenten over hoe motiverend een fatsoenlijke stagevergoeding is en over hun stages in het buitenland. Want internationale uitwisseling is zeker niet alleen iets voor studenten in het hbo en wo: uit gesprekken als in Naaldwijk blijkt dat ook mbo-studenten over de grens waardevolle ervaring op kunnen doen”.

WHC is een van de campussen in het campusnetwerk van de MRDH.  Campussen vormen een cruciale schakel bij het opleiden van jongeren voor de banen van nu en de toekomst, het bijscholen van bestaand personeel en het ondersteunen van omscholingstrajecten. Campussen stimuleren daarmee innovatie en dragen bij aan de economische groei van de regio. De MRDH ondersteunt  campussen door cofinanciering . Daarnaast is er het regionaal campusnetwerk waarin gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en ervaringen delen en samenwerken met het bedrijfsleven. De MRDH investeerde al in 14 mbo- en hbo-campusprojecten.

World Horti Center in Naaldwijk is het kennis- en innovatiecentrum voor de internationale tuinbouwsector. Hier komen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid samen om gezamenlijk te innoveren, verbinden, inspireren en kennis te delen met als doel het aanwakkeren van innovatie in onder andere de internationale tuinbouwsector. WHC maakt samen met Dutch Fresh Port in Barendrecht en het Horti Science Park in Lansingerland deel uit van een groter samenwerkingsverband van drie Greenport-campussen in de regio. Jaarlijks trekt deze campus meer dan 25.000 internationale professionals aan. Ruim 1200 mbo-studenten volgen hier dagelijks onderwijs, 200 hbo-studenten werken er geregeld aan bedrijfsopdrachten  en meer dan 100 bedrijven zijn betrokken bij deze dynamische campus.

MBO Westland en Hogeschool Inholland, creëren hier een leeromgeving waarin verschillende onderwijsniveaus, onderzoek en bedrijven intensief samenwerken om studenten op te leiden voor banen van nu en de toekomt. De focus ligt daarbij op  digitalisering, klimaat en innovatie. Deze leeromgeving biedt zowel studenten in initiële opleidingen als bestaand personeel de mogelijkheid om onderzoekend te leren en zich te ontwikkelen.

Versnelling regionale campussen

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag versnelt de vorming van regionale campussen door cofinanciering en draagt daarmee bij aan een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is er het regionaal campusnetwerk waarin gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en ervaringen delen en samenwerken met het bedrijfsleven. De MRDH investeerde al in 14 mbo- en hbo-campusprojecten. :Lees meer over het versnellen van campusontwikkeling