Onze regionale ambitie

Onze regionale ambitie

Ambities op verschillende niveaus

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een toekomstbestendige regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer. We willen een regio waar mensen prettig wonen, werken, verblijven en recreëren. Nu en in de toekomst. We dragen met het programma bij aan de Europese Klimaatdoelstellingen om CO₂-uitstoot te reduceren, maar duurzame mobiliteit is onderdeel van een bredere transitie: het draagt bij aan een gezonde en prettige leefomgeving en aan verkeersveiligheid. Zo speelt duurzame mobiliteit een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen om de bereikbaarheid te verbeteren, minder ruimtebeslag kent dan individuele automobiliteit inneemt en toegankelijk en betaalbaar is. Onderzoek toont aan dat 58% van het verkeer hier zowel haar herkomst alsook bestemming heeft. Daarnaast vindt 16% van het verkeer in de regio gemiddeld gezien binnen de eigen gemeentegrenzen plaats.

Kunt u de inhoud van de infographic niet lezen? Bekijk de tekst op deze pagina

Met de bijdrage aan de Europese Klimaatdoelstellingen stimuleren de gemeenten de transitie naar duurzame mobiliteit die zowel lokaal, regionaal, nationaal als mondiaal is ingezet. De ambitie staat echter onder druk, want het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de metropoolregio stijgt de komende jaren sterk. Daarom is mobiliteitstransitie noodzakelijk. Er zijn signalen dat die transitie op gang komt. Zo groeit het aantal fietsers op de fietspaden in de regio, stijgt het gebruik van deelmobiliteit en neemt het autobezit onder jongeren af. Met het Programma duurzame mobiliteit ondersteunen de gemeenten deze bredere transitie waarin bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, verkeersveiligheid en verstedelijking belangrijke pijlers zijn.

Kunt u de inhoud van de infographic niet lezen? Bekijk de uitgeschreven tekst op deze pagina

Tijdlijn

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015