Onze regionale ambitie

Onze regionale ambitie

Ambities op verschillende niveaus

De 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een toekomstbestendige regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer. We willen een regio waar mensen prettig wonen, werken, verblijven en recreëren. Nu en in de toekomst. Onderzoek toont aan dat 58% van het verkeer hier zowel haar herkomst alsook bestemming heeft. Daarnaast vindt 16% van het verkeer in de regio gemiddeld gezien binnen de eigen gemeentegrenzen plaats. Het terugbrengen van de CO₂-uitstoot door verkeer met 30% in 2025 is daarom een belangrijke ambitie in het mobiliteitsbeleid. Onze regionale ambitie sluit aan bij het akkoord van Parijs (2015), het Nationale klimaatakkoord (2019) en de lokale ambities van de gemeenten. 

Met de uitvoering van de ambitie stimuleren de gemeenten de transitie naar duurzame mobiliteit die zowel lokaal, regionaal, nationaal als mondiaal is ingezet. De ambitie staat echter onder druk, want het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de metropoolregio stijgt de komende jaren sterk. Daarom is mobiliteitstransitie noodzakelijk. Er zijn signalen dat die transitie op gang komt. Zo groeit het aantal fietsers op de fietspaden in de regio, stijgt het gebruik van deelmobiliteit en neemt het autobezit onder jongeren af. Met het Programma duurzame mobiliteit ondersteunen de gemeenten deze bredere transitie waarin bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, verkeersveiligheid en verstedelijking belangrijke pijlers zijn.

Tijdlijn

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015