OV NEXT: openbaar vervoer van de toekomst

Project

Samen werken aan het OV van de toekomst

De komende decennia komen er 400.000 mensen bij in de zuidelijke Randstad, waarvan circa 100.000 in Den Haag en omgeving. Meer inwoners, meer woningen, meer arbeidsplaatsen. Dat betekent ook meer verplaatsingen. Om de regio bereikbaar en leefbaar te houden werken de gemeente Den Haag, HTM en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan openbaar vervoer dat meegroeit met het toenemende aantal inwoners. Wat daarvoor nodig is, hebben de partners gebundeld in het programma OV NEXT. 

OV NEXT is het openbaar vervoer van de toekomst: toegankelijk voor iedereen, met korte reistijden en vervoer van deur tot deur. OV NEXT verleidt mensen tot ander reisgedrag; kiezen voor OV, fietsen, lopen en deelvervoer in plaats van voor de auto.

De vijf onderdelen van OV NEXT

 

Nieuwe trams en bussen

De rood-beige GTL8 trams van  HTM rijden al 40 jaar door de Haagse regio. Daarmee zijn ze aan het einde van hun levensduur. Bovendien zijn deze trams niet of moeilijker toegankelijk voor mensen met een beperking of reizigers met wandelwagen of koffers. Daarom investeren de gemeente Den Haag, HTM en MRDH in nieuwe, ruime trams. Deze trams bieden meer capaciteit en door de lage vloeren maken ze het instappen voor iedereen gemakkelijker. Dat makkelijke instappen zorgt er ook voor dat de trams eerder weg kunnen rijden bij een halte; de reistijd wordt korter. Voor de nieuwe trams moet de infrastructuur worden aangepast en is nieuwe stallingsruimte nodig. 

De 21 gemeenten in de metropoolregio willen schoon, stil en energiezuinig vervoer dat bijdraagt aan een regio waar je prettig kunt wonen en werken. De MRDH heeft afspraken gemaakt met de OV-bedrijven over de inzet van schone bussen om zo een bijdrage te leveren aan de verlaging van de CO2 uitstoot. HTM vervangt de komende jaren haar huidige aardgasbussen door elektrische bussen. Zij werkt aan een programma van eisen voor de aanbesteding in 2021. Belangrijk onderdeel van het programma van eisen is – net als bij de trams – een goede toegankelijkheid voor mensen die gebruik maken van een (elektrische) rolstoel, rollator of reizen met kinderwagen of grote koffers. Naar verwachting gaan de nieuwe elektrische bussen vanaf 2024 gefaseerd rijden op de diverse buslijnen.

Korte reistijden

Om de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer verder te verbeteren, zijn korte reistijden van belang. Voor bestaande en nieuwe (Koningscorridor en Leyenburgcorridor) tram- en buslijnen onderzoeken de partners hoe de reistijd verkort kan worden. Denk aan aanpassingen in infrastructuur (voorrang bij kruisingen bijvoorbeeld) en mogelijkheden om het in– en uitstappen sneller te laten verlopen.

Ketenmobiliteit

De partners onderzoeken hoe het OV zo goed mogelijk kan aansluiten op andere vormen van vervoer. Denk aan ontwikkelingen als Mobility as a Service (MaaS) en vervoer voor de first & last mile (voor- en natransport). Daarvoor werkt HTM nu al samen met felyx (elektrische deelscooters) en is er de HTM Fiets. Verder verkennen de partners hub-locaties bij de Leyweg, Hubertustunnel en de Binckhorst. Een hub is een OV-knooppunt waar je van het OV kan overstappen op alle andere mogelijke vervoersmiddelen en vice versa. Door in te zetten op ketenmobiliteit willen de partners de reizigers verleiden om gebruik te maken van het OV.

Koningscorridor

Deze nieuwe OV-verbinding zorgt dat reizigers rechtstreeks en met een hoge frequentie kunnen reizen van Scheveningen/Internationale Zone via Den Haag Centraal, Central Innovation District (CID)-Binckhorst/Voorburg naar Zoetermeer of Delft (via Rijswijk). De partners onderzoeken samen met andere gemeenten welke maatregelen en financiële middelen er nodig zijn om deze verbinding te realiseren. Ook betrekken zij daarbij de gebiedsontwikkeling langs het traject (woningbouw, werklocaties). Het middendeel van deze corridor, tussen de stations Den Haag Centraal en Voorburg, is onderdeel van de Verkenning CID-Binckhorst. 

Leyenburgcorridor

Om de bereikbaarheid van Den Haag Zuidwest naar Den Haag centrum en verder naar Zoetermeer te verbeteren zoeken de partners naar oplossingen voor diverse knelpunten op het traject. Zo zit het maximaal aantal trams dat door de tramtunnel kan rijden aan het plafond. Ook het spoor bij Leidschenveen, waar RandstadRail 3, 4  en metro E stoppen, zit aan de maximale capaciteit.

Opbrengst

De uitvoering van het programma OV NEXT moet het volgende opleveren voor de inwoners van Den Haag en omliggende gemeenten:

  • meer banen en voorzieningen bereikbaar
  • meer ruimte voor woningen en werklocaties
  • minder auto’s in de stad
  • halvering van de reistijd met het OV
  • verdubbeling van het OV gebruik
  • verbetering van de kostendekkingsgraad van het OV (balans tussen kosten en opbrengsten)