Zero-emissiebussen

Project

In 2030 alleen nog zero-emissiebussen

De 21 gemeenten die samenwerken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag willen schoon, stil en energiezuinig vervoer dat bijdraagt aan een regio waarin je prettig kunt wonen en werken. Nu en in de toekomst. Er komen steeds meer mensen in de metropoolregio wonen en werken. Schoon, stil en energiezuinig vervoer is daarmee een extra uitdaging. Op dit moment veroorzaakt vervoer een derde van de CO2-uitstoot. De gemeenten in de metropoolregio hebben afgesproken dat in 2025 de CO2-uitstoot door vervoer 30% lager is dan in 2016.

Met de OV-bedrijven in de metropoolregio heeft de MRDH afspraken gemaakt over de inzet van schone bussen om zo een bijdrage te leveren aan de verlaging van de CO2 uitstoot.  In 2030 rijden er alleen nog zero-emissiebussen in de metropoolregio. Het schone wagenpark van de OV-bedrijven in onze regio draagt bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en zorgt voor een leefbare omgeving en een bereikbare regio. Ook voldoet de MRDH hiermee aan de afspraken uit het landelijk bestuursakkoord zero-emissie regionaal busvervoer (april 2016) – alle bussen in 2030 volledig uitstootvrij.

Overzicht zero-emissiebussen

In totaal rijden er 130 bussen van de OV-bedrijven zonder uitstoot van CO2 (stand van zaken maart 2023):

  • 23 bussen bij EBS
  • 99 bussen bij RET
  • 8 bussen bij HTM

De OV-bedrijven voeren de zero-emissiebussen gefaseerd in.