Region of the Future

Project

Region of the Future is het nieuwe innovatieprogramma van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en YES!Delft. In dit programma ontwikkelen multidisciplinaire teams slimme, schone, gezonde en duurzame nieuwe technologie, die bijdraagt aan oplossingen voor de grote regio-overstijgende uitdagingen uit de Groeiagenda Zuid-Holland. Daarnaast zorgt Region of the Future voor stage,- en afstudeerplaatsen op mbo-, hbo, - en wo-niveau, nieuwe bedrijvigheid in de regio en nieuwe banen via startups en scale-ups.

Regiobrede aanpak meer kans van slagen

De regio-overstijgende opgaven in de Groeiagenda Zuid-Holland zijn te groot om als gemeente zelfstandig op te pakken. Het reduceren van de CO2 uitstoot, zorgen voor extra economische groei in de regio, de vernieuwing van verouderde sectoren en het verbeteren van de leefbaarheid hebben meer kans van slagen bij een regiobrede aanpak. Daarom ligt hier een rol voor de 21 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.  De MRDH draagt met financiering én een netwerk van gemeenten bij aan een optimale aansluiting tussen probleemhouders (gemeenten) en het technologisch ecosysteem. De MRDH verleent een subsidie aan YES!Delft van  € 1.500.000 voor de periode 1 juni 2022 tot 1 juni 2025 om het programma  Region of the Future uit te voeren.

spot de robothond met kinderen

Robotica in de openbare ruimte: Hoe kan robotica veilig worden ingezet in de openbare ruimte?

Stageplaatsen, nieuwe bedrijvigheid en nieuwe banen

Kennis-, en innovatie hebben een positieve invloed op het creëren van nieuwe werkgelegenheid, het stimuleren van (nieuwe bedrijvigheid) en ondernemerschap. Het vormt de ruggengraat van een toekomstbestendige economie en samenleving. Nieuwe bedrijvigheid heeft een aantrekkende werking op andere bedrijven, waardoor het aantrekkelijk is voor bedrijven om zich in deze regio te vestigen. Daarbij is een beroepsbevolking nodig die aangesloten blijft bij de behoefte van de nieuwe economie en die wordt opgeleid voor de nieuwe banen die ontstaan op alle niveaus. De komende jaren zorgt Region of the Future voor ruim 300 stage-/afstudeerplaatsen op mbo-, hbo, - en wo-niveau, nieuwe bedrijvigheid in de regio en het creëren van ruim 50 nieuwe banen via startups. De verwachting is dat na drie jaar nog eens honderden banen via start- en scale-ups worden gecreëerd.

Urban Data: Hoe organiseer je op een betaalbare manier real-time data over een stad of regio als ondersteuning voor beleidsbeslissingen?

Multidisciplinaire teams 

Multidisciplinaire teams werken aan nieuwe technologieën die een concrete oplossing zijn voor regiobrede uitdagingen en die daadwerkelijk toegepast kunnen worden. In deze teams werken mbo,- hbo,- en wo-studenten samen met faculteiten, onderzoekers, ondernemers en experts aan verschillende innovatievraagstukken, zoals bijvoorbeeld de energietransitie,  urban data, robotica in de openbare ruimte. De invulling wordt samen met de 21 gemeenten in de metropoolregio uitgewerkt. 

Twee mannen in witte jassen plaatsen zonnepanelen

Energietransitie: Hoe kan technologie bijdragen aan gasloze oplossingen en andere methodes om de CO2 uitstoot te reduceren?

Vervolg op City of the Future

Region of the future is het vervolg op City of the Future. In het programma City of the Future worden bestaande maatschappelijke vraagstukken opgelost,  waar gemeenten nu mee te maken hebben. Region of the Future richt zich op de oplossing van grote maatschappelijke problemen met nieuw te ontwikkelen technieken.